Леене под високо налягане
„БУЛКОА” ЕООД се утвърди на българския и европейския пазар като компания, предлагаща висококачествено серийно производство на детайли и отливки от алуминиеви и цинкови сплави под високо налягане на конкурентни... Прочети повече

Дейности и услуги

Леене под високо налягане на Al и Zn

 

„БУЛКОА” ЕООД разполага с материално-техническа база на високо технологично ниво за производство на алуминиеви детайли. Детайлите и отливките, произведени от компанията се отличават със сложна конфигурация, високо качество, отлична издръжливост и ниска себестойност.

Компанията използва висококачествени технологии и машини от международно признати производители. В процеса на леене се използват набор от машини за леене под налягане от 250 до 1000 тона с хоризонтална студена камера и топла камера с вместимост от 150 тона.

„БУЛКОА” ЕООД предлага на своите клиенти:

  • Машини за леене под високо налягаме с усилие на затваряне от 250 т. до 1000 т.;
  • Детайли и отливки с възможност на теглото от 10 гр. до 15 кг.;
  • Контрол чрез спектрометричен анализ на сплавите;
  • Рентгенов контрол и лабораторно измерване на отливките;
  • Почистване и обработка на отливките;
  • Контрол и инспекция чрез 3D кординатнатна измервателна машина.

 

Технологичен процес на леене под високо налягане

 

„БУЛКОА” ЕООД е компания, която е модернизирана и съобразена с всички екологични норми и безопасни условия на труд, прилагани в ЕС.

Качеството на отливаните детайли е гарантирано от висококачествените суровини, които също са произведени от компанията и от работата на висококвалифицирания екип от професионалисти с дългогодишен опит.

Блоковете материал заедно с пресостатък в съотношение 70/30 се стопяват в газова или електросъпротивителна пещ до температура на леене от 680 до 720 градуса в зависимост от конфигурацията на детайла. Следва контрол на пробата от пеща и се извършва спектрален анализ за установяване на съответствие със зададения по документация за съответния детайл.

Подготвената машина за леене се включва към подгряващо устройство за темпериране от 180 до 240 градуса на инструменталната екипировка. При достигне зададената температура, се пристъпва към същинския процес на леене.

Инструментът се обмазва с водоразтворима обмазка в съотношения 1 до 2/100 л. с цел образуване на слой между топлия метал и инструмента за незалепване на детайла и удължаване живота на пресформата.

Металът се налива в камерата на машината, дозиран за съответния детайл.

През първата фаза се запълва леяковата втулка и захранващата система на детайла до входовете към него.

На втората фаза на висока скорост се запълва формата.

Чрез третата фаза се уплътнява отливката /допресоване/ за отстраняване на шупли и пори в нея.

Следва задържане във формата за кристализация на детайла и отваряне на инструмента, задействане на изхвъргачната система и изваждате на отливката.

След получаване на качествена отливка при визуален преглед същата се проверява на специална апаратура.

Всеки детайл се финишира с измервателен протокол.

Детайлите се подреждат в метални палета.

 

Механична обработка

 

„БУЛКОА” ЕООД осъществява механична обработка на алуминиеви детайли с изключително висока прецизност и качество, без ограничения в сложността на детайлите и големината на сериите.

Съвременните машини на компанията за механична обработка със CNC управление, предлагат възможности за прецизна фрезова обработка на детайли с размери до 1000 мм. x 500 мм. x 650 мм., както и прецизна стругова обработка на детайли с диаметър до 400 мм.

Детайлите и отливките, отляти и механично обработени от високопроизводителните цифрово-програмни машини на „БУЛКОА” ЕООД се отличават с точност и прецизност.

 

Прецизно щанцоване

 

„БУЛКОА” ЕООД предлага щанцоване с цифрово-програмно управление, което е подходящо решение при изработката на голяма серия от детайли с относително стандартни размери и форми.

Също така, фирмата предлага щанцоване на сложни детайли от всякакъв вид метали с изработка на инструмент по клиентска поръчка.

Щанцованите детайли, изработени от компанията се отличават с по – висока точност, по – добро качество и по – ниска цена, отколкото при използването на производствени методи за конвенционално щанцоване.

Детайлите, произведени на специални преси за фино щанцоване могат за бъдат от стомана, неръждаема стомана, мед, месинг и алуминий.

 

Прахово боядисване

 

„БУЛКОА” ЕООД осъществява за клиентите си първокласно прахово боядисване. 

Предвид факта, че най-важното условие при праховото боядисване е материалът, от който са направени детайлите - компанията предлага изключително високо качеството на сплавта, от които се леят. Върху детайлите не се допуска наличието на пукнатини и останки от производствения процес, тъй като това би възпрепятствало процесът по качественото боядисване.

Компанията извършава цялостно боядисване по способа на електростатично прахово и течно боядисване на изделия от черни и цветни метали по RAL каталог. 

Също така, „БУЛКОА” ЕООД предлага и други видове финишни работи.

 

Инженерни решения

 

Специалистите на „БУЛКОА” ЕООД  предлагат иновативни инженерни решения, които позволяват ускоряване на производителността, оптимизиране на дизайна на леяковата система и финишните процеси, както и експлоатационните качества на самите детайли и отливки.

Чрез конструирането и изработката на специални приспособления за улесняване и оптимизиране на производството на отливките, съобразени със спецификата на детайла и технологията за обработка се постигат отпимални времеви и себестойностни резултати.

 

Технологичен и качествен контрол

 

Технологичният и качествен контрол в „БУЛКОА” ЕООД инспектира всички процеси в компанията – управленски, производствени и съпътстващи, както и всички нива на материалния поток - от получаването на суровините, през текущия вътрешно-оперативен контрол до крайния производствен контрол на готовите продукти.

Отделът за контрол на качеството е оборудван със съвременно измерително оборудване за контрол на параметрите на произвежданите детайли.

Прецизността и високото качество на детайлите, отливките и услугите се гарантира от компетентността на ОТК специалистите, както и от заложените цели във фирмената политика по качество.

Служителите на всички нива в компанията са пряко ангажирани с контрола на качеството и непрекъснатото повишават професионалната си квалификация чрез обучения и усвояване на нови професионални знания и умения.

www.bulcoa.bg © 2024 All rights reserved