High pressure casting
BULCOA Ltd. establish itself on the Bulgarian and European market as a company offering high quality series production of parts and castings of high pressure aluminum and zinc alloys at competitive prices.... Read more
 

 

„Булкоа“ ЕООД е бенефициент по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, сключен на изпълняван във връзка със сключен административен договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-1809-C01, по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 национално съфинансиране.

 

 

 

High pressure casting
Bulcoa Ltd. has a material and technical base at high technological level for the production of alum...
Mechanical processing
BULCOA Ltd. offers machining of aluminum parts with extremely high precision and quality, without re...
Controlled die-stamping
BULCOA Ltd. offers CNC controlled stamping, which is a suitable solution for the production of a lar...
Powder coating
BULCOA Ltd. provides first class powder coating for its customers. Due to the fact that the most im...
Engineering solutions
The specialists of BULCOA Ltd. offer innovative engineering solutions that allow to accelerate the p...
Technological and quality control
The technological and quality control at BULCOA Ltd. inspects all processes in the company - managem...
www.bulcoa.bg © 2023 All rights reserved