ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

Блоковете материал заедно с пресостатък в съотношение 70/30 се стопяват в газова или електросъпротивителна пещ до температура на леене от 680 до 720 градуса в зависимост от конфигурацията на детайла. Взема се проба от пеща и се извършва спектрален анализ за установяване на съответствие със зададения по документация за съответния детайл.

Подготвената машина за леене се включва към подгряващо устройство за темпериране от 180 до 240 градуса на инструменталната екипировка. Когато се достигне зададената температура, се пристъпва към същинския процес на леене.

Инструментът се обмазва с водоразтворима обмазка в съотношения 1 до 2/100 л. с цел образуване на слой между топлия метал и инструмента за незалепване на детайла и удължавоне живота на пресформата.

Металът се налива в камерата на машината, дозиран за съответния детайл.

През първата фаза се запълва леяковата втулка и захранващата система на детайла до входовете към него.

Втората фаза - на висока скорост се запълва формата.

Чрез третата фаза се уплътнява отливката /допресоване/ за отстраняване на шупли и пори в нея.

Следва задържане във формата за кристализация на детайла и отваряне на инструмента, задействане на изхвъргачната система и изваждате на отливката.

След получаване на качествена отливка при визуален преглед същата се проверява на специална апаратура.

Всеки детайл се финишира с измервателен протокол.

Детайлите се подреждат в метални палета.

Дообработка:

  • Отстраняване на наливната система чрез отчупване ръчно, отразване на банцинг за метал, при наличие на щанца за детайла същата се отстранява на хидравлична преса;
  • При необходимост детайлите се шлайфат на лентов шлайф с подходяща зърненост на шкурката;
  • При неоходимост допълнително детайлите се почистват ръчно с пневматична пила;
  • Пробиване на отвори и резби на изработени за целта пневматични машини за пробиване на няколко отвора едновременно;
  • Част от детайлите се подлагат на дробостроене или тровалиране.

По целия технологичен процес детайлите се контролират.

Готовите детайли се пакетират според спецификацията на клиента.