ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

БУЛКОА” ЕООД произвежда алуминиеви изделия, детали и отливки под високо налягане с тегло от 0,020 кг. до 18,00 кг., а въведената в работа кокилна машина позволява  леене на детайли до 20 кг.

Част от услугите, които „БУЛКОА” ЕООД реализира, са:

·         Леене под високо налягане;

·         Кокилно леене;

·         Изработка на документация за прес форми и кокили (оптимизация на дизайна за максимално добри резултати, отговорни към вложените средства от клиента);

·         Монтаж на пресформи;

·         Тровалене;

·         Дробоструене с програмируема машина;

·         Прахово боядисване;

·         Механична обработка на отливки;

·         CNC обработка на детайли;

·         CNC изработка на резби в алуминеви детайли;

·         Спектрален анализ на ал. сплави;

·         Термична обработка на ал. детайли;

·         Изпитания на опън;

·         Контрол за плътност.

В бъдеще се предвижда и процес на импрегниране.

Предприятието е модернизирано и съобразено с всички екологични норми и безопасни условия на труд, прилагани в ЕС. Качеството на отливаните детайли е гарантирано от висококачествените суровини, които също са произведени от фирмата и от работата на висококвалифицирания екип от професионалисти с дългогодишен опит.

 Компанията е успешно сертифицирана по Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008.

Предстои внедряването на ISO/TS 16949:2009 - Системата за управление на качеството в предприятия, които се занимават с проектиране, производство, регулиране и обслужване на продукцията, предназначена за автомобило-строителната промишленост. 

В продължение на политиката за енергийна ефективност на компанията се предвижда и покриването на международния стандарт ISO 50001 – Система за управление на енергията, чиято цел е да се помогне на компаниите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. 

Около 90% от готовата продукция е предназначена за износ предимно за Германия, Чехия, Италия, Словения и други европейски държави, а 10% - за стратегически клиенти от страната. Не е случаен големият интерес на чужди фирми към продукцията, произвеждана от „БУЛКОА” ЕООД, тъй като фирмата се стреми да произвежда алуминиеви сплави, съобразени с най–високите стандарти и норми за качество.

Основната цел на “БУЛКОА” ЕООД е да удовлетвори в максимална степен нуждите на всеки клиент, предлагайки гъвкави оферти и срокове за изпълнение на получените поръчки